Podlahové či klasické kúrenie?

posted in: Blog | 0

Trendom posledných rokov v oblasti vykurovania sa stalo podlahové kúrenie. Tento systém so sebou prináša niekoľko nezanedbateľných výhod v porovnaní s klasickým radiátorovým spôsobom vykurovania.

Podlahové kúrenie zaraďujeme do nízkoteplotných systémov. V porovnaní s klasickým radiátorovým vykurovaním dosahuje menšie straty pri vedení a distribúcii tepla. Keďže je najvyššia teplota dosahovaná pri podlahe, tepelnú pohodu je možné dosiahnuť pri nižších teplotách – nohy sú v teple. Znížením teploty o jeden stupeň vieme dosiahnuť úsporu energie o 6%, čo je nezanedbateľné číslo.

podlahove

Podlahové kúrenie zabezpečuje vyšší podiel sálania než radiátory, čím sa znižuje prúdenie vzduchu a tým aj prašnosť v miestnosti, čo ocenia hlavne alergici.

Estetickým prínosom je absencia vykurovacích telies v miestnosti. Podlahové kúrenie je prakticky neviditeľné. Okrem toho, prevádzkové teploty takéhoto kúrenia sú nižšie, čo podstatne zvyšuje životnosť systému v porovnaní s klasickým radiátorovým systémom.

podlahove-kurenie-had4

Asi najväčšie negatíva sú vyššie investičné náklady. Radiátorové kúrenie je zhruba o tretinu lacnejšie.  Obmedzený tepelný výkon a dlhá nábehová doba spôsobená veľkou zotrvačnosťou systému. Klasické radiátory je možné pomocou termostatických ventilov regulovať a zmena teploty sa prejaví takmer okamžite.

imgres