Od prvotného stretnutia s klientom cez obsadenie jednotlivých rolí v dizajnérskom tíme pre navrhovanie, plánovanie priestoru a komplexné riešenie interiérového dizajnu sa neustále kladie dôraz na detailné a správne identifikovanie klientových dizajnových očakávaní a časových požiadaviek s prihliadnutím na jeho rozpočtové predstavy.

Ak pracujeme na malom projekte, či v rámci väčšieho projektu, tím ardiare hľadá vždy rovnováhu umenia, štýlu a funkčnosti. Definujeme, ako bude priestor stvánený a využívaný klientom alebo koncovým užívateľom. Prechádzame od dispozičného riešenia priestoru až po umiestnenie dekorácií a výzdoby, od nábytku až cez povrchové úpravy interiéru.

Poskytujeme strategické plánovanie, štúdie uskutočniteľnosti, analýzy,  priestorové plánovanie, 3D vizualizácie, interiérový dizajn, dekorovanie, aranžovanie.

Výskum preukázal, že fyzické prostredie vplýva na kvalitu života, pracovný výkon, proces hojenia, schopnosť učiť sa a má mnoho ďalších psychických a fyzických  vplyvov. Ateliér ardiare využíva okrem architektonických znalostí aj  znalosti z výskumov v týchto oblastiach tak, aby spolu s klientom mohli urobiť informovanejšie rozhodnutia počas procesu návrhu.

Spoločnosti všetkých veľkostí a funkcií kladú viac ako kedykoľvek predtým čoraz väčší dôraz na budovanie firemnej kultúry a kvalitný pracovný priestor formovaný aj pomocou dizajnu. Silný dizajn interiéru môže posilniť podnikanie, umožniť svojim zamestnancom pracovať efektívnejšie a lepšie sa pripraviť na budúcnosť.