Ateliér ardiare ponúka poradenstvo, navrhuje architektonický a nadčasový dizajn, pomáha pri komunikácii so stavebnými úradmi a vykonáva ekonomicko-architektonické hodnotenia. Tím Harne AT sa usiluje nielen o estetickú dokonalosť, ale rovnako aj o implementáciu nových štandardov v oblasti technických inovácií priestorov a budov, vrátane použitia moderných materiálov či vysoko výkonných systémov.

Klientom sa snažíme poskytovať čo možno najvyššie environmentálne štandardy s čo najmenším dopadom na životné prostredie. Od koncepcie projektu až do jeho ukončenia ateliér Harne AT realizuje postupy projektovania s prihliadnutím na používanie ekologicky šetrných štandardov.

Stratégie pre minimalizáciu spotreby energie a podpory udržateľného rastu sú neoddeliteľnou súčasťou našich projektov. Pri návrhoch a realizáciách rôznych typov projektov sa snaží tím Harne AT spájať dizajnové zručnosti a technické schopnosti za účelom vytvorenia umeleckého diela, založeného na funkčných základoch s prihliadnutím na trvalo udržateľný dizajn.