Či ide o znovuobnovu takmer zanedbaných miest alebo rozvoj pozemkových plánov, plánovací tím architektonického ateliéru ardiare vytvára vizuálne zaujímavé a ekonomicky životaschopné riešenie vložené do živej prírody, v ktorej ľudia žijú, pracujú a obchodujú.

Ku  každému návrhu sa pristupuje so zmyslom pre miesto a s ohľadom na minulosť, prítomnosť a budúcnosť.

Posúdením rôznych disciplín vzniká návrh, ktorý odzrkadľuje postavanie budov v rámci nového okolia a mesta s ohľadom na rozmiestnenie a súhry verejných priestranstiev, kľúčových služieb a dopravnej infraštruktúry.