Grafický dizajnový tím dopĺňa a kreatívne podporuje prácu architektov a interiérových dizajnérov. Svoju pozíciu v tíme ardiare získal pre tvorivosť a inovatívne návrhy. Je výrazným prínosom pri projektoch v najrôznejších oblastiach, odvetviach a odboroch.

Práca grafického tímu vyplynula prirodzene z potrieb realizovaných projektov, ako napr. tvorba dizajnových návrhov fasád, potlače interiérov a interiérových prvkov, vytváranie virtuálnych 3D scén interiérov.

3D vizualizácie ardiare sa špecializujú na vytváranie state-of-the-art rendrovaných scén a animácií, ktoré smerujú k zámeru jednoduchého pochopenia navrhovaného projektu a následného reagovania na ďalšie očakávania klientov.